Big Brother Powered by Trendolizer

Turbulence - "Hela ditt digitala liv tillhör nu dem" - NewsVoice

Trending story found on newsvoice.se
Turbulence - "Hela ditt digitala liv tillhör nu dem" - NewsVoice
När den skadliga koden, som TURBINE installerat på din dator, får NSA tillgång till dina metadata och din dator. Hela ditt digitala liv tillhör nu dem.
[Source: newsvoice.se] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments