Big Brother Powered by Trendolizer

Robert Kennedy till hårt angrepp mot läkemedelsindustrin – Nya Dagbladet

Trending story found on nyadagbladet.se
Robert Kennedy till hårt angrepp mot läkemedelsindustrin – Nya Dagbladet
I en stark intervju berättar den profilerade amerikanske juristen också att han är förvissad om att CIA låg bakom morden på hans far Robert och farbror John F. Kennedy .
[Source: nyadagbladet.se] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments