Big Brother Powered by Trendolizer

"Tak to sobie wyobrażam(...)" Michał Zabłocki / Janusz Radek - rocznica Powstania Warszawskiego

Trending story found on www.youtube.com


wiersz Michała Zabłockiego z tomu "Janowska" muzyka Janusz Radek Tak to sobie wyobrażam biegniesz do Poczty Głównej z pustym garem po kaszy i tra a cię snajper róg Świętokrzyskiej i Jasnej w plecy Padasz czołgasz się przez pasy na czerwonym świetle tuż przed samochodami które z piskiem opon omijają plamę krwi na asfalcie Wybiegają postaci z biało-czerwonymi opaskami i w ostatniej chwili ratują cię spod rozpędzonego autobusu Ze wszystkich stron ostrzał klaksony, syreny Radio nadaje Dziwny jest ten świat Stoję blokując ruch patrzę jak powstańcy wciągają cię po schodach pochyleni, spięci A właśnie mieliśmy iść do banku obok po pieniądze...
[Source: www.youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments